Contributie

De contributie bedraagt slechts € 25,-- per kalenderjaar en dient jaarlijks bij vooruitbetaling, vóór 1 maart, te worden voldaan op giro rekening NL23INGB0005551692 t.n.v. Austin A30-A35 Eigenaren Club te Delfgauw.

Buiten het sociale aspect van de club ontvangt u ook nog;

- 4 keer per jaar ons clubblad Austinfo, vol met club evenementen, restauratie verslagen wetenswaardigheden en nog veel meer. 

- wanneer u hierom vraagt bij medeleden: technisch advies over de Austin A30-A35

- het gratis plaatsen van Austin gerelateerde advertenties in ons clubblad 

Voor meer informatie over de contributie of het lid worden van de Austin A30-A35 Eigenaren Club, kunt u het beste contact opnemen met onze penningmeester